• Donderdag, 29 September 2016
  • 26 Elul, 5776

Likoed Nederland

De Pers verslikt zich in een rups

Maandag, Oktober 10, 2011 / Last Modified: Dinsdag, December 22, 2015

Reactie van Missing Peace en Likoed Nederland op Rupsje nooitgenoeg eet de Palestijnse staat op in De

Blik op Oost-Jeruzalem, 1891. Alleen wat huizen van Joden, in 1948 etnisch gezuiverd door de Arabische legers.Blik op Oost-Jeruzalem, 1891. Alleen wat huizen van Joden, in 1948 etnisch gezuiverd door de Arabische legers.

Pers, 7 oktober 2011.

Vrijdag 7 oktober 2011 publiceerde buitenland-redactrice Eva Ludemann een artikel in dagblad De Pers, getiteld: ‘Rupsje nooitgenoeg eet de Palestijnse staat op’. Het is vanzelfsprekend Eva Ludemann haar goede recht om een kritisch artikel over Israel te publiceren. Haar artikel staat echter vol met onjuistheden en onwaarheden.

Het aantal onjuistheden in het artikel van Eva Ludemann is zo groot dat wij deze onmogelijk allemaal in een brief kunnen behandelen. Daarom benoemen wij er zes:

 

  • ‘De bezettingsautoriteiten confisqueren 148 hectare bij Battir, bij Betlehem voor een spoorlijn. Negentig extra hectare werd in beslag genomen voor militaire doeleinden.’
    De spoorlijn die leidt naar het centraal station van Jeruzalem is jaren geleden al aangelegd en ligt binnen de zogenaamde groene lijn. Er zijn geen plannen om de lijn uit te breiden. (slechts aan de andere kant van Jeruzalem wordt gewerkt aan een hoge snelheidslijn). De IDF laat weten dat de eigenaren van de bewuste gronden een procedure hebben lopen bij het Israelische Hooggerechtshof nadat ze een compensatie regeling afwezen. De gronden waren aangemerkt voor de bouw van het zogenaamde veiligheidshek.
  • ‘De Israelische autoriteiten gaan alle huizen van de wijk al-Bustan in Silwan slopen ter voorbereiding van nederzettingbouw.’

De waarheid is dat de gemeente Jeruzalem de bewuste wijk in Jeruzalem Oost wil saneren, daartoe is een saneringsplan gemaakt, dat met de bewoners werd besproken. Oorspronkelijk gingen een aantal bewoners akkoord met het plan maar nadat het Moslim Broederschap een aantal jaren geleden actief werd in de buurt veranderde de houding. Dat gebeurde veelal onder bedreiging.

In Silwan werden sinds 1967 bijna alle huizen van Arabieren illegaal gebouwd op een park dat ‘Gan HaMelech’ wordt genoemd.

Een gedeelte van de bewoners krijgen nieuwe huizen aan de andere kant van de wijk Silwan, andere huizen worden retroactief legaal verklaard. Het park zal in ere worden hersteld en worden gebruikt voor het creeren van publieke voorzieningen. In september jl. werd de eerste van deze voorzieningen geopend: een kinderdagverblijf.

 

  •  ‘De bezettingsmacht eist een stuk land op van ruim vier hectare in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem om er een parkeerterrein voor kolonisten aan te leggen.’

Ten onrechte wordt hier het woord bezettingsmacht gebruikt. Sheikh Jarrah werd voor 1947 Shimon HaTzaddik genoemd en was een wijk waar Sefardische Joden woonden. Dezen werden tijdens de Arabische geweldsuitbarsting ten gevolge van de VN aanvaarding van het verdelingsbesluit voor Palestina verdreven. Daarna werd de wijk tot 1967 illegaal bezet gehouden door Jordanie. Zie ook deze uitgebreide studie over de wijk Sheikh Jarrah. Zie: The Sheikh Jarrah-Shimon HaTzadik Neighborhood.

De disputen over eigenaarschap van onroerend goed in de wijk worden uitsluitend beslecht via juridische procedures.

  • ‘We gaan 1.100 nieuwe woningen bouwen in Gilo’, kondigde premier Benjamin Netanyahu doodleuk aan, enkele dagen na Abbas’ toespraak tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de VN Algemene Vergadering in New York. De constructies – appartementen, een synagoge en een school, zullen verrijzen op onteigend Palestijns gebied. Netanyahu noemt Gilo, ten zuiden van Jeruzalem, een ‘buitenwijk’, maar volgens de criteria van het internatioaal recht is het gewoon een nederzetting.’

De geplande woningen in Gilo worden niet op ‘onteigend palestijns gebied’ gebouwd. Maar in de wijk Gilo zelf. Deze wijk werd voor het grootste deel gebouwd op grond dat al voor de Tweede Wereld Oorlog door het JNF was aangekocht. Zie voor meer details over dit bouwplan inclusief. kaarten: Seven things you and the EU should know about Gilo.

  • ‘Wie de door Israel bezette Palestijnse gebieden regelmatig bezoekt, kan de metamorfose van het landschap niet ontgaan. Palestijnse huizen verdwijnen, boomgaarden en landbouwgronden worden verwoest en op heuveltoppen worden in rap tempo Israelische prefabwoningen uit de grond gestampt. Spierwit gesausd, met vrolijke rode pannendaken, omgeven door tuinen, zwembaden, brede asfaltwegen en hoge hekken’.

Waar zijn die Palestijnse huizen en boomgaarden die verdwijnen? Juist vorige week berichtte WAFA, het officiele Palestijnse nieuwsagentschap, dat er een ongekende bouwexplosie aan Palestijnse kant plaatsvindt op de West-Bank. Sinds 2007 is de huizenvoorraad aan Palestijnse kant met maar liefst 27% toegenomen aldus WAFA.

Sinds de tijd van de acceptatie van de zogenaamde ‘roadmap’ door Israel, is het invoeren van prefab woningen voor nederzettingen op de West-Bank geheel aan banden gelegd, evenals de uitbreiding van bestaande nederzettingen. De Pers auteur lijkt haar gegevens gekregen te hebben van Palestijnse bronnen en de organisatie Vrede Nu. Uit een analyse in The Jerusalem Post van vorig wordt duidelijk dat de gegevens van Vrede Nu onbetrouwbaar zijn en dat er geen sprake is van wildgroei, integendeel.

Vorige maand schreef Oded Ravivi de burgemeester van Efrat, de hoofdstad van Gush Etzion op de West-Bank, een opinieartikel over zijn frustratie met de de-facto bouwstop waar hij al jaren mee te maken heeft. Als gevolg van deze stop is de bouw totaal lamgelegd en komen er steeds meer problemen op het gebied van huisvesting voor jongeren en nieuwe immigranten.

  • ‘Maar als gevolg van het uitgebreide wegennetwerk – ruim 800 kilometer – alleen voor Joden, en de 585 wegblokkades en andere restricties voor Palestijnen hebben de kolonisten effectief ruim 40 procent van het Palestijnse gebied geannexeerd’.

Er bestaat geen wegennet van 800 kilometer ‘alleen voor Joden’. Met uitzondering van de wegen rond- en in Jeruzalem Oost zijn alle wegen toegankelijk voor Palestijnen en Joden. Joodse Israeli’s hebben geen toegang tot de wegen in dorpen en steden onder PA bestuur.

Er zijn al lang geen 585 wegblokkades meer, dat zijn cijfers uit de tijd van de Tweede Intifada toen het rijden op de wegen in de West Bank voor Joden een vorm van Russisch roulette was. De Joodse dorpen en steden (gemeente gebied) op de West Bank nemen in totaal 2% van het totale land oppervlak in beslag.

NB Missing Peace plaatste een uitgebreidere analyse op hun website: Dagblad De Pers en de West-Bank leugenindustrie.

 

 

-- Reacties gesloten.