• Zaterdag, 23 September 2017
  • 3 Tishri, 5778

Likoed Nederland

De rest van de wereld tegen Israël

Donderdag, Februari 4, 2016 / Last Modified: Woensdag, April 12, 2017

Ingezonden brief van Likoed Nederland naar de NRC (niet geplaatst vanwege “andere keuzes”), 4 februari 2016.

labelOp vrijdag 29 januari j.l. stond er een artikel in de NRC van correspondent Derk Walters met als titel “Israël tegen de rest van de wereld”. Het artikel probeerde deze titel te onderbouwen.
Echter, hier worden oorzaak en gevolg omgedraaid.

Een groot deel van de wereld keert zich tegen Israël. Alleen al het feit dat jaar op jaar de meerderheid van de veroordelingen van de Verenigde Naties zich richt tegen de enige democratie in het Midden-Oosten Israël geeft dat al aan.
Dat komt doordat de islamitische wereld (een derde van de lidstaten) zich als één blok tegen Israël keert. Samen met veel niet-islamitische dictaturen is er een automatische meerderheid tegen Israël.

Dat Europa hier weinig tot niets aan doet en zelf ook Israël soms als enige uitkiest voor maatregelen en veroordelingen, is uiterst pijnlijk. Denk daarbij aan het recente labelen van uitsluitend Israelische producten uit betwiste gebieden, terwijl er nog tweehonderd betwiste gebieden elders in de wereld zijn. Maar die hoeven niet apart gelabeld.
En dat juist door Europa, dat door haar Jodenhaat miljoenen Joden de dood in heeft gejaagd, eeuwenlang, in pogroms, de Kruistochten, de Inquisitie en de Holocaust. En dat juist door Europa, waar de Jodenhaat weer hoog oplaait. Waardoor bijvoorbeeld momenteel 43% van de Franse Joden vertrek naar Israël overweegt.

En dit ‘straffen’ van Israël gebeurt op een moment dat Joodse Israëli’s dagelijks op straat worden aangevallen.

En de oorzaak daarvan – de reeks van oproepen tot geweld tegen Joden vanuit Palestijnse leiders, kranten, televisie, scholen, imams en moskeeën – wordt niet veroordeeld door datzelfde Europa.

Europa zegt (bij monde van de Deense ambassadeur Jesper Vahr) dat deze discriminatie nodig is omdat het “Israël aan hogere normen wil houden” en dat het daarom gewenst is dat “Europa met twee maten meet” waar het Israël betreft.

De Europese Unie voegt aan de lange geschiedenis van redenen waarom joden gediscrimineerd zouden moeten worden een nieuw onzinnig argument toe.

Correspondent Derk Walters probeert de afkeer en walging van Israëli’s hiervan in zijn artikel weg te zetten als iets van de rechtervleugel in Israël. Dat is het niet. Dit wordt breed waargenomen en zo gevoeld door de Israëlische bevolking.

Het klopt wel wat Derk Walters constateert, dat Israël zich hierdoor steeds meer richt op landen als China en India.

Daar heeft men niet zo een verbeten, irrationele houding naar Joden.

 


 

Uiteraard leest u meer over de hypocriete houding van Europa in het recent verschenen boek ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 29: Europese Unie.

150 Palestijnse fabels

Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies.
Het is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likud.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.