• Dinsdag, 24 Oktober 2017
  • 3 Heshvan, 5778

Likoed Nederland

Interview met de auteur van ‘150 Palestijnse fabels’

Zondag, Februari 21, 2016 / Last Modified: Donderdag, Februari 25, 2016

Joods Actueel (België), 21 februari 2016.Tom S. van Bemmelen

Eind 2015 werd in Nederland het boek “150 Palestijnse fabels” voorgesteld door Tom S. van Bemmelen, voorzitter van Likoed Nederland en gewezen lid van de Eerste Kamer.

Dit boek bevat de honderdvijftig meest geuite beschuldigingen aan het adres van Israël ook al blijken deze aantijgingen meestal onjuist en dikwijls ook flink verdraaid te zijn. De lijst van valse beschuldigingen is vaak onuitputtelijk en daarom beperkt de auteur zich tot de 150 meest voorkomende fabels.

Er is in het boek voor gezorgd dat de diverse leugenachtige fabels een afgerond beeld geven betreffende het onderwerp zodat het boek in een willekeurige volgorde kan worden gelezen. Door fabels op trefwoord te rangschikken kan het boek gemakkelijk gebruikt worden als naslagwerk.

Wij stelden dan ook aan de auteur de voor de hand liggende vraag: Waarom dit boek?

Van Bemmelen: “Ik heb dit boek geschreven met de steun van Likoed Nederland. Wij wilden vooral reageren op diverse artikelen die in de pers verschenen en onwaar waren. Reacties van onzentwege werden meestal niet beantwoord en werden zeker niet gepubliceerd. En dus dachten we, we brengen zelf een boek uit. We wilden enkel en alleen de echte, reële feiten laten spreken. Na heel wat overleg kozen we ervoor om een uitsluitend zakelijk en feitelijk boek te maken en uiteraard hopen we dat het ons is gelukt.

Het was belangrijk om de discussie aan de hand van reële feiten te voeren. Op die manier kunnen we waarschijnlijk ook de haatgevoelens van de mensen benaderen.

Gevoelens die heel destructief zijn in zowel het streven naar vrede als voor hun persoonlijkheid zelf.

Gelukkig heb ik zelf nooit haatgevoelens gekoesterd tegenover anderen. Ik vermoed dat mensen met haatgevoelens slechts één doel hebben en dat is die haat waarmaken. Ik ben de mening toegedaan dat momenteel heel wat Palestijnen misbruikt worden door de Palestijnse Autoriteit om juist die haat te blijven aanwakkeren. In de vroegere vredesakkoorden werd aangedrongen op en was er overeengekomen om tot een vredesopvoeding te komen. Vandaag zien we dat alleen het tegenovergestelde is gebeurd.

Ik kan me best voorstellen dat de Palestijnse overheid deze haat nodig heeft, want ze hebben uiteraard een vijand nodig om zich te handhaven.

Wanneer er een gezonde kritiek op het leidershap zou ontstaan, dan zou dit de redding van de vredesgesprekken kunnen betekenen.

Wij hopen dat de Engelse vertaling, die later moet volgen, een weg kan vinden naar de Palestijnen zodat ze misschien zelf tot een ander inzicht kunnen komen.”

Hoe werd het boek tot vandaag ontvangen?

Van Bemmelen: “Heel goed, via het internet zelfs bijzonder goed. Bij de online winkel Bol.com moest binnen de week overgegaan worden tot een extra bestelling omdat de eerst geleverde exemplaren direct waren uitverkocht. Anderzijds waren er ook heel wat bestellingen via de website Likud.nl en via de uitgever. Nu hopen we op een spoedige vertaling in het Engels:”

Wat zijn volgens u de bekendste van deze fabels?

Van Bemmelen: “Ach ja! Dat zijn natuurlijk die fabels die zoveel mogelijk schade willen toebrengen aan Israël.

Het zijn vooral deze die het gemakkelijkst in het geheugen liggen en waarbij de lezer of de toehoorder absoluut niet hoeft na te denken. Ik heb er enkele op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld: Israël is een apartheidsstaat waarbij men Israël probeert te linken aan de meest verfoeilijke regimes ter de wereld en vergelijkt met nazi-Duitsland. Men spreekt over de bezetting van de West Bank. Men spreekt bewust over een bezetting omdat dit beeld is gelinkt aan de nazi’s.

De waterschaarste komt ook regelmatig opduiken, de bezetting van Gaza en de daarmee gepaard gaande oorlogsmisdaden enzovoort enzoverder. AI deze situaties worden in ons geheugen geramd door de media. Vele van deze hardnekkige leugens zijn ondertussen ook al in onze schoolboeken opgenomen. Het ligt voor de hand dat we dit boek zo breed mogelijk willen verspreiden.

Want we vragen ons steeds meer en meer af waarom de media zo oorverdovend zwijgen over de georganiseerde haatcampagnes van de Palestijnen in scholen en onder de jeugd?

Wij hebben hier in Nederland het boek ook geschonken aan onze parlementairen. Hopelijk vindt het boek ook zijn weg naar studenten en de media.”

 


 

150 Palestijnse fabels

Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies.
Het is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likud.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.