• Donderdag, 19 Oktober 2017
  • 29 Tishri, 5778

Likoed Nederland

Palestijnse handel

Zaterdag, Juni 1, 1996 / Last Modified: Maandag, December 26, 2011

Midden-Oosten, Palestina: Levering van buitenlandse produkten verplicht via lokale vertegenwoordigers. Bron: ABN-AMRO.

Overgenomen in ‘Het beloofde land’, chanoeka 1996.

 

Met ingang van 1 oktober dient de levering van buitenlandse goederen die bestemd zijn voor de autonome gebieden in de Gaza-strook en op de Westelijke Jordaanoever plaats te vinden via een lokale Palestijnse vertegenwoordiger of subcontractor die bij het ministerie van Handel geregistreerd is. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het ministerie van Industrie en Handel aan buitenlandse leveranciers een overgangstermijn tot 1 januari 1997 toestaan.

Thans hebben de meeste buitenlandse exporteurs die goederen naar Israel en Palestina leveren alleen een vertegenwoordiging in Israel, van waaruit de afzet naar Palestina plaatsvindt.
Bovendien dienen de goederen voortaan van opschriften in het Arabisch te zijn voorzien. Zo niet, dan volgt inbeslagname zonder schadeloosstelling.

Het is de bedoeling door deze maatregel de politieke zelfstandigheid van de autonome gebieden te benadrukken, de produktie te stimuleren, nieuwe arbeidsplaatsen te creëren en de opbrengsten uit douaneheffingen en btw te verhogen.
(Overgenomen uit: ABNAMRO Business Supporter, november 1996)

-- Reacties gesloten.