• Donderdag, 21 September 2017
  • 1 Tishri, 5778

Likoed Nederland

Nieuws uit de Wereld Zionisten Organisatie

Vrijdag, December 20, 1996 / Last Modified: Maandag, December 26, 2011

Door Salomon Louis Vaz Dias.

Artikel in ‘Het beloofde land’, chanoeka 1996.

Alijah en absorptie

In 1995 zijn 76.361 immigranten gearriveerd: 64.847 uit de voormalige Sovjet-Unie, 3.890 uit West-Europa, 2.503 uit Noord-Amerika, 1.943 uit Latijns Amerika, 1.585 uit Syrië, 1.285 uit Ethiopië, 482 uit Jemen en 2.893 van elders. Uit Nederland kwamen 108 nieuwe oliem (immigranten) en uit België 111.

De eerste negen maanden van 1996 kwamen er 40.707 nieuwe oliem, waarvan 122 uit Nederland. Geen dag gaat voorbij of er landt een vliegtuig met nieuwe inwoners. Geen gaat er voorbij zonder dat zich nieuwe problemen voordoen. Omdat de fondsenwervers weer minder geld dan vorig jaar hebben opgehaald moeten er nieuwe verregaande bezuinigingen worden geintroduceerd.

De vraag rijst: waar moet dat heen, hoe kunnen wij onze taak nog naar behoren vervullen? De bestuurders van de Wereld Zionisten Organisatie (WZO) en de Jewish Agency for Israel (JAFI) delen een grote verantwoordelijkheid in de wetenschap dat zij moeilijke problemen moeten oplossen teneinde immigratie en absorptie op de korte en langere termijn te kunnen blijven bevorderen.

Velen veronderstellen ten onrechte dat JAFI een instituut van de Israëlische overheid is.
De verantwoordelijkheid voor immigratie, absorptie en joods/zionistische educatie rust echter op onze gemeenschappelijke schouders.

Ook de integratie van de immigranten wordt voor een deel door JAFI gefinancierd, met name: de Alijah Centra, de kibboets Oelpan, de gemeentelijke absorptie, het studentenwezen, de immigranten-verenigingen, ruimtelijke ordening/huisvesting en de Bank van lening voor immigranten.

De Irgoen Oleh Holland kreeg in 1994 $ 15.000, in 1995 $ 13.500 en zal in 1997 slechts $ 10.000 subsidie ontvangen. De Irgoen Oleh Holland legt teveel prioriteit op de ouderenzorg en het bejaardenwezen terwijl de JAFI zich voornamelijk richt op het welzijn van jeugd en jongeren.
Wegens de bezuinigingen zijn echter alle immigranten-verenigingen met 15% tot 30% gekort.

Er is een nieuwe commissie van de Board of Governors van JAFI opgericht die zich zal gaan bezig houden met de alijah uit het Westen. Mede als lid van deze commissie had ik op maandag 21 oktober j.l. een onderhoud met de in de Benelux gevestigde afgezante van het Alijah Department van de WZO, mevrouw Eliana Geiger-Citroen.

De voorzitter van de Federatie Nederlandse zionisten was bij dit gesprek aanwezig. Er werd besloten om een nieuwe alijah promotie op te zetten.

Jeugd Alijah

Als onderdeel van de bezuinigingen is het beheer over de projecten van de Jeugd Alijah overgedragen aan de Israëlische regering. Deze zal de $ 61,6 miljoen aan kosten overnemen.

Dit is gebeurd per 1 september 1996, er is nu nog een overgangsregeling van kracht.

Reorganisatie

De stemverhouding in JAFI van 50% WZO en 50% fondsenwervers blijft bestaan. De WZO houdt echter nog maar twee departementen: Organisatie en ‘Magshimiem’ (jeugd en jongeren werk).

De WZO krijgt voor 1997 nog $ 35 miljoen plus $ 8,5 miljoen voor alijah uit het Westen. Voor de jaren daarna wordt nog onderhandeld.

WZO Congres

In december 1997 zal het 33ste WZO Congres plaatsvinden in Jeruzalem.

Overeenkomstig de constitutie zal er een nieuwe voorzitter moeten worden gekozen. Deze persoon wordt op voorspraak van de premier van Israel gekandideerd.

In 1998 zal de vijftigste geboortedag gevierd worden van de onafhankelijke joodse staat, gesticht door de zionistische beweging.

Verkiezingen

In sommige landen (waaronder mogelijk Nederland) zullen verkiezingen voor de afvaardiging naar het congres plaatsvinden, maar in de meeste landen zullen de zionistische verenigingen een overeenkomst sluiten.

Ik ben uiteraard voorstander van verkiezingen want democratische normen dienen bepalend te zijn voor wie de zionistische beweging vertegenwoordigt. Iedere in Nederland gevestigde jood die bereid is het Jeruzalemmer Programma en een registratie-formulier te tekenen moet kunnen stemmen.

 

-- Reacties gesloten.