• Donderdag, 21 September 2017
  • 1 Tishri, 5778

Likoed Nederland

Wat is Likoed Nederland?

Zondag, Juni 1, 1997 / Last Modified: Zondag, Januari 1, 2012

Artikel in ‘Het beloofde land’, verkiezingsspecial 1997.

 

Likoed Nederland is een vereniging voor joden die zich verbonden voelen met Israël en de politieke ideeën van Likoed.

Likoed Nederland is ontstaan bij de omvorming van de NZB (Nederlandse Zionisten Bond) in de FNZ (Federatie Nederlandse Zionisten) in 1992. De Algemeen Zionisten onder leiding van dr. I.Z. Baruch z.l. en delen van Cheroet hebben zich toen bij ons aangesloten, waardoor onze geschiedenis terug gaat tot de jaren twintig.

In tegenstelling tot sommige van de andere partijen die wakker worden bij de verkiezingen en verder een vrij slapend bestaan leiden is Likoed Nederland een zeer actieve vereniging.

Wij houden bijeenkomsten voor onze leden en geven een kwartaalblad uit. Wij participeren actief in de Federatie Nederlandse Zionisten.

Daarnaast proberen wij daadwerkelijk iets voor Israël te doen. Wij komen op voor Israël in de media en in de politiek.

Om met dat laatste te beginnen: wij hebben minister van Mierlo gevraagd om een veroordeling uit te spreken tegen de Palestijnse wet die de doodstraf stelt op verkoop van land aan joden (zie rubriek kranten artikelen: Het Parool 4 juli 1997).

-- Reacties gesloten.