• Woensdag, 20 September 2017
  • 29 Elul, 5777

Likoed Nederland

EU wist dat Arafat geld misbruikte – Diplomats say EU knew Arafat misappropriated cash

Woensdag, Mei 8, 2002 / Last Modified: Vrijdag, December 30, 2011

EU wist dat Arafat geld misbruikte /Diplomats say EU knew Arafat misappropriated cash

NRC, 8 mei 2002 (English translation below)

 

BRUSSEL — De Europese Unie heeft misbruik van Europees geld door het Palestijnse Gezag de afgelopen jaren niet willen controleren.

Dit zeggen EU-diplomaten naar aanleiding van nieuwe Israelische beschuldigingen die deze week in Jeruzalem werden gepubliceerd. Het gebruik van Europese hulpgelden voor financiering van terrorisme en corruptie is opzettelijk niet aan de orde gesteld, omdat de EU vreesde anders een hervatting van het vredesproces in het Midden-Oosten te bemoeilijken, aldus de diplomaten.

Een EU-diplomaat zegt dat ook controle van de boekhouding van de Palestijnse leider Yasser Arafat door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet heeft voorkomen dat Europees geld voor terrorisme is gebruikt.

“Iedereen weet allang dat het geld verkeerd terecht komt. Maar officieel heeft men het nooit willen weten om de pogingen om het vredesproces weer op gang te brengen niet te verstoren. Ook het IMF heeft dat niet gewild”, zegt hij.

De Israelische regering zegt over bewijzen te beschikken dat Arafat met EU-gelden terrorisme heeft gefinancierd. Deze week heeft Europees Commissaris Chris Patten (Buitenlands Beleid) de Israelische documentatie hierover ontvangen. Het is een document van drie pagina’s. Volgens een woordvoerder van Patten onderzoekt de Commissie de kwestie zeer serieus. Maar de eerste indruk bij de Commissie is dat het niet om een overtuigend bewijsstuk gaat, aldus de woordvoerder.

De EU geeft meer dan de helft van alle internationale hulp aan het Palestijnse Gezag. De EU heeft van 1994 tot vorig jaar voor 1,446 miljard euro steun verleend aan de Palestijnen, inclusief 256 miljoen euro aan leningen van de Europese Investeringsbank. De EU-lidstaten hebben het Palestijnse Gezag nog eens met meer dan een miljard euro ondersteund.

Vorig jaar constateerde Eurocommissaris Patten dat de controle op de besteding van de EU gelden onvoldoende was. Hij besloot daarom het IMF in te schakelen om meer greep op de situatie te krijgen.
______________________________________________________________

Diplomats say EU knew Arafat misappropriated cash

The EU has deliberately refrained from monitoring the misappropriation of European money by the Palestinian Authority over the past few years. EU diplomats said this on the occasion of new Israeli accusations published earlier this week in Jerusalem. The EU has deliberately never raised the issue of the diversion of European relief money to finance terrorism and corruption because it feared that this would jeopardize the resumption of the Middle East peace process, according to the diplomats.

One EU diplomat also said that the monitoring of Palestinian leader Yasir Arafat’s budget by the IMF could not prevent European money from being used for terrorist purposes either. “Everybody has known for quite some time now that money ended up in the wrong hands. Officially, however, they feigned ignorance so as not to jeopardize attempts to revive the peace process. The IMF, too, did not want this to happen,” he said.

The Israeli Government says it has evidence that Arafat used EU cash to finance terrorism. Earlier this week, EU Commissioner Chris Patten (foreign policy) received the Israeli evidence, which consists of a three-page document.
According to Patten’s spokesman, the Commission is taking the issue very seriously. However, the Commission’s first impression is that the evidence is not conclusive, the spokesman said.

More than one half of all the EU’s international aid goes to the Palestinian Authority. Between 1994 and 2001, the EU gave 1.446 billion euros in aid to the Palestinians, including 256 million euros in loans from the European Investment Bank. The EU member states also supported the Palestinian Authority with 1 billion euros. Last year, EU Commissioner Patten decided that there was insufficient control on the use of EU funding. Therefore, he decided to call in the IMF so as to regain control over the situation.

-- Reacties gesloten.