• Woensdag, 20 September 2017
  • 29 Elul, 5777

Likoed Nederland

Nederlandse regering kappitelt Palestijnen over antisemitische tv-uitzendingen

Dinsdag, Augustus 30, 2005 / Last Modified: Maandag, December 26, 2011

NIK, 30 augustus 2005.

Opmerking van Likoed Nederland: het antisemitisme van de Palestijnse Autoriteit wordt door de algemene pers normaliter doodgezwegen, ook ditmaal.

 

Nederland spreekt de Palestijnse Autoriteit aan op antisemitische uitzendingen op de Palestijnse staatstelevisie. Dat antwoordt minister Bot van buitenlandse zaken op vragen van SGP-Kamerlid Van der Staaij.

Van der Staaij stelt dat de officiele TV-zender van de Palestijnse autoriteit volgens een vast patroon programma’s uitzendt waarin onder meer haat tegen en uitroeiing van het Joodse volk wordt gepropageerd.

Van der Staaij: “De uitzendingen dragen niet bij aan een betere verstandhouding tussen Israeli’s en Palestijnen, maar bemoeilijken die. Op grond van de zogenaamde routekaart naar vrede mag van de nieuwe Palestijnse premier verwacht worden dat hij ophitsing tegen Joden met overtuiging tegengaat.

De SGP vraagt de minister, namens Nederland of in internationaal verband, de Palestijnse Autoriteit hierop aan te spreken.

“In de betreffende uitzendingen wordt het bestaansrecht van de Israelische staat ontkend, worden Joden beschuldigd van het doden van Palestijnen in naam van God en wordt het Palestijns martelaarschap verheerlijkt.”

Minister Bot antwoordde onder meer dat ophitsende toespraken nog steeds voor komen, met name in moskeeen en op universiteiten. Naar zijn zeggen wordt de Palestijnse Autoriteit sinds het sluiten van de Oslo-akkoorden medio jaren negentig en opnieuw met de aanvaarding van de Roadmap door Israel en de Palestijnse Autoriteit in 2003 aangesproken op ophitsing tegen Israel.

Bot ontkent niet dat ophitsing op de officiele zender voorkomt, maar legt het accent van ophitsing elders.

Bot: “Ophitsing in de officiele Palestijnse media is hierdoor verminderd, maar blijft in niet-officiele media en met name in moskeeen en op universiteiten een probleem.”

Volgens Bot volgt de internationale gemeenschap, inclusief Nederland, deze kwestie nauwgezet, zowel in het kader van de monitoring van de uitvoering door partijen van de verplichtingen uit de Routekaart, als door middel van steun aan organisaties die ophitsing in kaart brengen en bestrijden.

Voorts wordt de bestrijding van ophitsing tegen Israel, volgens de minister van buitenlandse zaken, aan de orde gesteld in de dialoog tussen de Palestijnse Autoriteit en internationale donoren over de opbouw en hervorming van Palestijnse instituties.

-- Reacties gesloten.