• Woensdag, 20 September 2017
  • 29 Elul, 5777

Likoed Nederland

Dagblad Trouw vindt het verdacht dat Israëlische ouders gezonde baby’s willen

Maandag, Januari 9, 2012 / Last Modified: Dinsdag, Oktober 4, 2016

Reactie op ‘Het uitverkoren volk moet perfect zijn’ door Ilse van Heusden, Trouw, 4 januari 2012.

Opmerkelijk: Israelische ouders stellen prijs op een gezonde baby.Opmerkelijk: Israelische ouders stellen prijs op een gezonde baby.

In de dagelijkse e-mail nieuwsbrief van Trouw was dit het hoofdartikel. De schrijfster beklaagt zich over de in haar ogen vele tests die ze tijdens haar zwangerschap in Israël moest doen, meer dan ze in Nederland had gehad. Dat mag iemand vinden, uiteraard.

Maar het wordt wel vreemd als ze daar – zonder enige basis – allerlei sinistere motieven voor ziet.

En als dagblad Trouw dat nog afdrukt ook.

 

  • Leugen 1: Goede prenatale zorg om militaire redenen

Van Heusden schrijft: “De strijd met de Palestijnen wordt ook met geboortecijfers gestreden.” en “Zwanger zijn in Israël is welhaast een militaire operatie. Talloze echo’s en bloedonderzoeken moeten de perfecte baby opleveren, niets mag aan het toeval worden overgelaten. De staat eist gezonde baby’s, en veel ook”.

Hoe krijg je het voor elkaar om de goede prenatale zorg in Israël te zien als uitvloeisel van een militair belang, door de staat “geëist”? Dan mogen de ouders in Nederland wel heel bedroefd zijn dat er hier geen oorlog is. Want het is een algemeen bekend feit dat de prenatale zorg in Nederland er vrij beroerd aan toe is; Nederland is een van de slechtst scorende Westerse landen wat betreft kindersterfte. Volgens door de Verenigde Naties verzamelde cijfers overleden er in de periode 2005-2010 relatief gezien 15% meer baby’s in – het rijkere – Nederland dan in Israël.

Niet voor niets schreef een Israëlische moeder van Nederlandse afkomst dat ze het juist vreemd vond hoe weinig er in Nederland onderzocht werd en dat ze zo tevreden is over de goede preventieve medische zorg in Israël. Niet alleen op het gebied van zuigelingen, overigens. Dat is toch een logischer reactie. Een andere verontwaardigde moeder schreef ons: “Wat had ik er niet voor over om de rugprik te kunnen krijgen en niet hoeven gillen van de pijn, maar zo ver waren ze in Nederland niet. Barbaars.”

  • Leugen 2: Goede prenatale zorg om religieuze redenen

De kop boven het artikel is “Het uitverkoren volk moet perfect zijn”. Dus volgens de schrijfster is het hun religie die Joden aanzet om gezonde kinderen te willen krijgen? Hoe verzin je het.

Het komt in een nog onzinniger daglicht wanneer je bedenkt dat de circa 20% moslims en christenen – vanzelfsprekend – dezelfde medische zorg krijgen als de joden.
De kop is ook nog eens het uitdragen van de antisemitische opvatting dat Joden zichzelf superieur vinden.

 

  • Leugen 3: Veel kinderen krijgen om militaire redenen

Van Heusden schrijft daarover: “De staat promoot het krijgen van kinderen, onder meer met een flinke kinderbijslag. De strijd met de Palestijnen wordt ook met geboortecijfers gestreden. Het gaat over aantallen Joden, de toekomst van het land.”
Van Heusden heeft de maandenlange demonstraties van honderdenduizenden Israeli’s afgelopen zomer blijkbaar gemist. Die demonstreerden tegen de hoge kosten van levensonderhoud, met name voor modale jonge gezinnen, vanwege de kostbare (ongesubsidieerde) kinderopvang (*). En je zou bijna gaan geloven dat van Heusden evenmin weet dat er in Nederland ook kinderbijslag gegeven wordt. De Nederlandse staat steunt het krijgen van kinderen evenzeer. Trouwens nog meer dan de Israëlische, want de Nederlandse kinderbijslag is ruwweg het dubbele van die in Israël. Verwachten we dan oorlog in Nederland?

Het is diep triest dat dagblad Trouw een dergelijk totaal ongefundeerd, Israël bashend artikel zo prominent publiceert.

 

(*) Zie de fotoreportage van Trouw (!).

 

NB Dit artikel heeft ook internationaal ongeloof opgeroepen:

 

-- Reacties gesloten.