• Woensdag, 20 September 2017
  • 29 Elul, 5777

Likoed Nederland

Israëlische broodjes kameel

Dinsdag, Februari 25, 2014 / Last Modified: Maandag, Maart 3, 2014

Opinie-artikel van Likoed Nederland, gepubliceerd op De Dagelijkse Standaard, 25 februari 2014.

broodje kameel

Het is opmerkelijk hoe veel onwaarheden en desinformatie de media verspreiden over Israël. Hieronder volgen drie voorbeelden van vorige week.

 

Broodje kameel

Op 11 februari 2014 stond er een artikel in Trouw ‘Kamelen uit eerste bijbelverhalen bestonden niet’. Dit stelt: “De bijbelse verhalen over Abraham, Jakob en Isaak bevatten onterecht kamelen. In de regio’s waar de verhalen zich afspelen kwamen de dieren destijds helemaal niet voor.”

Het verhaal is gebaseerd op Israëlisch archeologisch onderzoek bij kopermijnen in een vallei in de Negev, de woestijn in het zuiden van Israël. Daar zijn botten gevonden van dromedarissen – dus geen kamelen. Die botten lijken er op te wijzen dat daar pas vanaf ongeveer het jaar 1.000 voor de gewone jaartelling die dromedarissen lasten gingen dragen. Dat is inderdaad na de tijd van de aartsvaders.

Maar om te zeggen dat de bevindingen van één vallei gelden voor het hele Midden-Oosten – en dat dus de bijbel niet klopt – is wel een heel grote kameelsprong.

 

Broodje boycot

Op 18 februari meldde een ANP persbericht ‘baggeraar Boskalis wegens politieke druk uit Israël’ wat veel media overnamen. Het stelde dat: “De Nederlandse baggeraar een offerte zou hebben ingetrokken uit angst voor politieke gevolgen”.

Dit bleek een verzinsel, het bedrijf was simpelweg niet doorgedrongen tot de laatste biedronde. Het bedrijf had zich dus helemaal niet zelf terug getrokken, maar was door Israël afgewezen.
Eén telefoontje naar Boskalis ter verificatie had het ANP deze afgang kunnen besparen.

 

Broodje baksteen

Hetzelfde ANP kwam op 12 februari met een persbericht ‘IMF vreest gevolgen hoge vastgoedprijzen Israël’. Het stelt dat het IMF “vreest dat de hoge vastgoedprijzen in Israël tot een crisis op de huizenmarkt en een recessie kunnen leiden.”

Dat is wel heel selectief berichten. Hieronder volgt de vertaling van het hele persbericht van het IMF:

“De economische fundamenten van Israël blijven sterk. Er is een solide groei van het BNP, de werkloosheid is laag en de inflatie blijft prima binnen de doelstelling van 1 à 3 procent. De financiële sector is in goede gezondheid en de externe positie is sterk.

Met uitzondering van het effect van de nieuwe grootschalige aardgasproductie wordt echter verwacht dat de groei gematigd zal blijven. Dit omdat de bezuinigingen en de krachtige munt op de economie zullen drukken, hetgeen het effect van de stijgende vraag van de belangrijkste handelspartners van Israël gedeeltelijk teniet zal doen.

Er zijn nog meer belangrijke uitdagingen: de overheidsschuld blijft hoog, ondanks een beduidende daling in de afgelopen jaren. Verder kan de snelle stijging van de woningprijzen – als die doorzet – risico’s geven voor de financiële stabiliteit. En als het grote verschil in werkgelegenheid en productiviteit tussen de algemene Joodse bevolking, de orthodox-joodse en de Israëlisch-Arabische gemeenschappen voortduurt, is dat een ondergraving van het groeipotentieel van de economie op de lange termijn.”

Zoals bij elk land heeft het IMF een aantal kritische kanttekeningen bij de Israëlische economie.

Maar het IMF is uiteraard niet somber over Israël, de enige economie van de ontwikkelde landen die zich de afgelopen jaren aan de wereldwijde recessie heeft onttrokken.

Iets wat je niet zou zeggen als je op de selectieve berichtgeving van het ANP af gaat.

 

Conclusie

Journalistieke normen als verificatie en juiste en objectieve berichtgeving blijken als het om Israël gaat een schaars goed bij sommige delen van de Nederlandse journalistiek.
kameel parkeren

-- Reacties gesloten.