• Dinsdag, 26 September 2017
  • 6 Tishri, 5778

Likoed Nederland

Palestijn zoekt paradijs

Dinsdag, December 15, 2015 / Last Modified: Zondag, December 20, 2015

Artikel van Likoed Nederland in het kader van ‘ongehoord Palestijns nieuws’, 15 december 2015.

maswadaHamas maakte een poster ter ere van de ‘held’

U kent de prietpraat wel, van vooral linkse naievelingen, dat moslimterroristen hun aanslagen plegen uit ‘wanhoop’.

Dat zou dan zijn vanwege ‘het ontbreken van vrede’ – natuurlijk, daarom moet je aan het moorden slaan, logisch – of vanwege ‘het ontbreken van economisch perspectief’. Dat is totale nonsens, de ene na de andere wetenschappelijke studie toont aan dat het gemiddeld juist de hoger opgeleide islamitische bovenlaag is die de aanslagen pleegt.

Nee, het is geen wanhoop die de terroristen drijft, maar hoop.

Hoop op het beloofde islamitische paradijs, zoals de imams dat beloven.

Zoals sommige Middeleeuwse katholieken een kaartje voor het paradijs kochten door geld te betalen aan de kerk, kopen sommige moslims nu dat kaartje met hun bloed.

Immers, zoals de Palestijnse minister van Religieuze Zaken van dat zo ‘gematigde’ Fatah belooft:

“Allah zelf brengt ons de boodschap van de martelaren over: de zonden van de martelaar worden vergeven, met de eerste golf van zijn bloed uit zijn wond.”

Dus willen moslims inderdaad omkomen in ‘de strijd tegen de ongelovigen’ en zo ‘islamitisch martelaar’ worden, in Syrië, Jemen, Israël, enz.

En niet alleen voor zichzelf, zij kopen met hun bloed ook een kaartje voor het islamitische paradijs voor 70 door hun aan te wijzen familieleden.
Geen wonder dat die feest vieren op de begrafenissen van hun kinderen.

Moeilijk te geloven? Kijk naar de onderstaande video met de gruwelijke aanval door een Arabier op twee Israëliërs afgelopen vorige week woensdag in Hebron.
Zijn motivatie? Hij wou ook dat islamitische paradijs vinden.

Want lees de vertaling maar van het onderstaande briefje dat hij achterliet voor zijn ouders. Daarin legt de aanslagpleger het precies uit, kort voor zijn dood:

“In de naam van Allah, de Barmhartige en de Genadevolle.

‘Denk niet van hen die zijn gedood in de weg van Allah als dood. Neen, zij zijn levend met hun Heer, en ze hebben bepaling.’ [citaat uit Koran]

Bij Allah, ik smachtte naar het paradijs.

Wees niet verdrietig.
Ik ging slechts op pad [voor de aanslag] om het woord van Allah te verspreiden en te verheffen en om wraak te nemen voor de martelaren.

Wees niet verdrietig, niet verdrietig zijn, wij zullen elkaar ontmoeten in het paradijs.

Jullie zoon wordt een martelaar als Allah dat wil en dan zullen wij elkaar ontmoeten in het Paradijs.

Allah Akbar, lof zij Allah, Allah zij geprezen.”


Uiteraard leest u meer over de motivatie van zelfmoordterroristen in het boek ‘150 Palestijnse fabels’, als fabel nummer 146, bijvoorbeeld hoe ook seksuele frustratie ook een rol speelt.

Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestijnse fabels

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likud.nl om het verzendadres door te geven.


maswada briefDe brief voor zijn ouders.

 

-- Reacties gesloten.