• Woensdag, 20 September 2017
  • 29 Elul, 5777

Likoed Nederland

Vanaf de Tempelberg: Allah wil dat wij de Joden uitroeien

Donderdag, December 17, 2015 / Last Modified: Vrijdag, Mei 27, 2016

Islamitische les vanaf de Tempelberg, 27 oktober 2015.

De ophitsing tegen Joden en het aanmoedigen van geweld gaan maar door vanuit de Palestijnse moskeeën, zelfs vanaf de ‘islamitische heilige plaats’ de Tempelberg.

Hoe kan je een plaats heilig noemen voor jouw geloof, als je daarvandaan pleit voor racisme, moord en uitroeiing?

De islamitische prediker is Al-Mughrabi. Dat hij mag preken in de moskee op de Tempelberg (de heiligste plek van het Jodendom, maar ook heilig in de islam) betekent dat de sjeik benoemd is en onder toezicht staat van de Palestijnse Autoriteit van president Abbas.

Dit is bepaald niet de eerste van zijn zodanige preken.

Er wordt door de Palestijnse Autoriteit niet ingegrepen, dus staat die achter deze ophitsingen tot genocide.

Zoals uit ons andere artikel van deze week blijkt, zijn er jonge moslims die hierdoor inderdaad geloven dat door Joden te doden je een toegangskaartje tot het islamitisch paradijs koopt voor jou en je familie.

Maar van de Nederlandse media zult u deze ophitsing niet vernemen.
Integendeel, die doen het voorkomen of het grootste probleem met de Tempelberg zou zijn dat ook enkele Joden daar wel eens rondlopen.

 

allah capable jews

 

De vertaling van de islamitische les door de Palestijnse islamitische geestelijke sjeik Khaled Al-Mughrabi:

“Met het knipperen van een oog en met een enkel woord is Allah in staat om de Joden in de hele wereld uit te roeien, tot de laatste Jood.

Maar wat is de wil van Allah?

Hij wil dat wij handelen om Zijn opdracht uit te voeren

Wij vragen ons af: wat moeten wij doen om de opdracht van Allah uit te voeren?

Het belangrijkste wat we kunnen doen om de opdracht van Allah uit te voeren – dit is iets dat komt door de Al-Aqsa moskee – is islamitische strijd voor de Al-Aqsa moskee.

Dat is de belangrijkste missie die door een persoon kan worden uitgevoerd, door iemand die door Allah is uitverkoren van de mensen van Al-Aqsa.

De profeet Mohammed heeft over de martelaar gezegd: zijn zonden worden vrijgesproken bij de eerste druppel van zijn bloed.

De eerste beloning van de martelaar is dat zijn zonden vrijgesproken worden met de eerste druppel van zijn bloed.
De tweede beloning van de martelaar is om te trouwen met twee maagden in het paradijs. Hij krijgt twee maagden van Allah.
De derde beloning is dat hij kan instaan voor 70 familieleden [dat die ook naar het paradijs mogen].

Dit zijn de drie dingen die de martelaar krijgt.

Vergeleken met de martelaar, de krijgt de murabit krijgt meer. De murabit is getrouwd met 70 maagden van het paradijs. Een martelaar krijgt twee, maar een murabit krijgt 70 maagden. Dat is 35 keer meer dan de martelaar.”


Uiteraard leest u meer over de Palestijnse geweldsverheerlijking in het boek ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 38 ‘Geweld’.

Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestijnse fabels

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likud.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.