• Donderdag, 21 September 2017
  • 1 Tishri, 5778

Likoed Nederland

Abbas fantaseert 6.000 jaar geschiedenis

Donderdag, Juli 21, 2016 / Last Modified: Maandag, Juli 25, 2016

Door Itamar Marcus, vertaling en bewerking Brabosh, 21 juli 2016.

De leiders van de Palestijnse Autoriteit verzinnen geregeld verhaaltjes omtrent een 5000 jaar oude beschaving (en soms zelfs 6000 jaar oud!).

Dit is in een poging om de Palestijnen te laten geloven dat zij afstammelingen zijn van een zeer oude natie en een geschiedenis hebben die zelfs dateert van lang vóór de Joodse geschiedenis in Israël.

Recent hebben de Palestijnse president Mahmoud Abbas (hierboven) en zijn adviseur in Religieuze Zaken Mahmoud Al-Habbash (hieronder) tijdens verschillende gelegenheden gesproken over een Palestijnse natie waarvan zij beweren dat die voorafging aan die van Abraham in het land van Kanaän.

Toevoeging Likoed Nederland: Overigens spreken Abbas en Al-Habbash elkaar tegen: Abbas heeft het over 6.000 jaar Palestijnse geschiedenis tegen Al-Habbash over maar 5.000 jaar.
Maar ach, wat maken duizend jaar verschil uit als je aan het fantaseren slaat?

Abbas slaagt er zelfs in om de Bijbel verkeerd te citeren in een poging om Bijbelse steun te vinden voor zijn leugens, zoals blijkt uit bovenstaande uitzending op de officiële Palestijnse omroep van 21 maart 2016 (heruitgezonden op 14 mei 2016):

“Onze verhalen zeggen dat wij in dit land leefden vóór Abraham. Ik zeg dit niet. De Bijbel zegt dat. De Bijbel zegt, in deze woorden, dat de Palestijnen bestonden vóór Abraham. Dus, waarom erkent u mijn recht [op het Land van Israël] niet?”

 

De uitspraak van Abbas omtrent de Bijbel is gelogen.

De enige Bijbelse referentie waarover Abbas kan gesproken hebben is de zinsnede:

“En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen” [Genesis 21:34]

Echter, de Filistijnen hebben geen enkele band met de hedendaagse Palestijnse Arabieren. De Filistijnen waren een zeevaardersvolk van Griekse origine die zich in de 12de eeuw v. Chr. vestigden in het land van Kanaän en leefden naast de Israëlitische stammen.

De Palestijnen, die Arabieren zijn, hebben geen voorouders in het land uit Bijbelse tijden die de Joodse soevereiniteit voorafgingen.
Omdat de Arabieren pas in het land toekwamen in 637 nà Chr., met de moslim invasie.

Onnodig te zeggen dat de “Palestijnen” nergens worden genoemd in de Bijbel. De enige reden waarom Abbas dit “feit” – dat verzonnen is – noemt is omdat dit het bewijs is dat de Palestijnen “recht” zou geven op het land.

 

‘De leugen herhalen tot ze de schijn van waarheid krijgt’

Zoals de geschiedenis ons leert veroverde Groot-Brittannië in 1917 het gebied op het Ottomaanse Rijk. Op 30 oktober 1918 volgde officieel de capitulatie van Mehmet VI, de laatste Sultan van het Ottomaanse Rijk, waardoor een einde kwam aan 400 jaar Turkse bezetting van het Land van Israël.

Sinds 25 april 1920 werd het door de Britten veroverde gebied tijdelijk herdoopt naar het Britse Mandaat voor Palestina. Die benaming ‘Palestina’ verwees naar de Romeinse periode tussen 135 en 390 na. Chr. toen na het neerslaan van de laatste Joodse opstand – beter gekend als de Bar Kochba Revolte – herdoopt werd tot een Romeinse provincie die de naam Syria Palestina meekreeg.

Echter, die Romeinse benaming heeft verder historisch, noch cultureel, noch etnisch iets te maken met het voormalige Rijk van de Filistijnen, een zeevolk dat zich omstreeks 1175 voor Chr. vestigde aan de kust.

Hoewel die mythe tot op vandaag hardnekkig wordt gepropageerd door het tegenwoordige Palestijnse leiderschap om hun wortels te ‘bewijzen’ en hun ‘historische rechten’ op het gebied te claimen.

Een onafhankelijke staat onder de naam Palestina – met of zonder Jeruzalem als zijn hoofdstad – noch een Palestijns volk, hebben ooit in de geschiedenis van de mensheid bestaan.

Daar is geen enkel historisch bewijs voor te vinden.

Dat blijft een fabel.

 

 

Eerdere idiote leugens van Abbas

 

Palestinosaurus


 

U leest meer over de onzinnigheid dat Palestijnen eigenlijk Filistijnen zijn in het recent verschenen boek ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 31: Filistijnen.150 Palestijnse fabels
Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De net verschenen tweede druk is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likud.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.