• Donderdag, 21 September 2017
  • 1 Tishri, 5778

Likoed Nederland

Mahmoud Abbas, het Sovjet spook

Donderdag, November 17, 2016 / Last Modified: Woensdag, November 23, 2016

Door Caroline Glick. Vertaling: Wim Jongman (ingekort), 17 november 2016.

abbas faultDe onthulling dat Abbas in dienst was bij de Sovjet geheime dienst KGB eist van ons dat we erkennen dat het lange spel van ondermijning van de Sovjets doorgaat tot op de dag van vandaag.

Het bericht dat de huidige Palestijnse Autoriteit president en PLO-leider Mahmoud Abbas in 1983 in dienst was als KGB-agent is nauwelijks het verhaal van het jaar, maar het doet ons wel herinneren aan bepaalde half vergeten feiten over de Koude Oorlog, die steeds actueler worden.

De nauwe en slaafse relatie van de PLO met de KGB werd voor het eerst op een systematische manier onthuld in 1987 met de publicatie van ‘Red Horizons: Chronicles of a Communist Spy Chief (exposé van de Sovjet-Unie en de Roemeense Koude Oorlog-operaties)’, geschreven door het voormalige Roemeense hoofd van de inlichtingendienst, Lt.-Gen. Ion Pacepa. Pacepa, die in 1978 na te hebben gediend als hoofd van de DIE, Roemenië’s geheime dienst, naar de VS overliep, als de hoogstgeplaatste inlichtingen-officier van het Sovjetblok ooit.

In zijn boek onthulde Pacepa dat “de PLO bedacht was door de KGB”.

Pacepa legde uit hoe de Roemeense dictator Nicolae Ceausescu, op aanwijzing van Moskou, Yasser Arafat er vam overtuigde de politieke strijd op een nep-verklaring te laten berusten, namelijk dat hij het terrorisme had verlaten. Om zo de Westerse wil te verzwakken om zichzelf te verdedigen en om Israël aan zijn eigen legitimiteit te laten twijfelen.

De geschiedenis van Abbas is gebaseerd op nieuwe onthullingen van het Mitrokhin Archief. Vasili Mitrokhin was een hooggeplaatste archivaris bij de KGB, die heimelijk KGB-documenten kopieerde gedurende vele jaren en deze exemplaren verborg in zijn huis. In 1991 liep Mitrokhin over naar Groot-Brittannië en nam zijn archief van 25.000 kopieën aan documenten met zich mee.
In 2004 werd het tweede deel van zijn geredigeerde archief gepubliceerd. Het deel met de titel ‘The World Was Going Our Way: de KGB en de Slag voor de Derde Wereld’, is gericht op de inspanningen van de KGB om de Derde Wereld te gebruiken als strategisch wapen in de strijd tegen het Westen. Dat deel wijdt twee hoofdstukken aan de campagne van de KGB tegen Israël.

Mitrokhin onthulde dat Israël voor de KGB een doelwit van ondermijning was, het tweede achter de Verenigde Staten.
De KGB zorgde voor meerdere politieke agenten in het Israëlische Linkerkamp en meerdere Palestijnse agenten bij de terroristische kern van de PLO.

Volgens het rapport begon Abbas zijn officiële dienst voor de KGB in 1983.
In werkelijkheid bestonden zijn KGB-banden reeds langer dan 1983.

In 1982 ontving Abbas een doctoraat van de Patrice Lumumba University, de KGB Universiteit, in Moskou. Volgens KGB overlopers ontving 90 procent van de docenten en medewerkers van de universiteit hun salaris van de KGB. Het doel was om KGB-agenten op te leiden uit de derde wereld, met inbegrip van terroristen. Een mede-student vanA bbas was de meester-terrorist Carlos de Jakhals, net als de toekomstige Iraans dictator Ayatollah Ali Khamenei.

Abbas kreeg een doctoraat voor een proefschrift dat de Holocaust ontkent.

Dat wil zeggen, hij gebruikte de dekmantel van de academische wereld om de Joodse staat te belasteren en de Joodse geschiedenis en het lijden te ontkennen – een praktijk die hij sindsdien altijd bij de hand heeft gehad.

In plaats van zijn energie te besteden aan het vermoorden van Israëliërs langs de lijnen van het revolutionaire programma, legde Ceausescu aan Arafat voor dat Abbas’ belangrijkste focus zou worden: de ondermijning van Europees en Israëlisch Links.

Tot het midden van de jaren 1970 waren de Arabische terroristen niet in staat om vooruitgang te boeken in Israël omdat er geen belangrijke politieke krachten in de Israëlische samenleving waren, die de rechtvaardigheid en moraliteit van de staat in twijfel trokken. De PLO werd als niets anders gezien dan een terroristische organisatie die drukdoende was met de vernietiging van Israël en het uitmoorden van haar burgers.

De situatie veranderde met de opkomst van Likoed, en toen rechts aan de macht kwam in 1977. Aangezien Likud Labour verdrong als de grootste partij in Israël, werd uiterst links vatbaarder voor ondermijning.

Abbas richtte zijn inspanningen op het ontwikkelen van banden met het Israëlische uiterste links. Zijn inspanningen culmineerden in 1993 in de Oslo vredesakkoorden, die Abbas onderhandelde met de Israëlische linkse activisten die verbonden waren aan de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres, via zijn plaatsvervanger Yossi Beilin.

Het succes van de PLO om de Rabin-Peres-regering te overtuigen, dat men het doel, namelijk de vernietiging van Israël, had verlaten, kwam twee jaar na de ondergang van de Sovjet-Unie. Met andere woorden, de campagne van de anti-westerse ondermijning van de KGB overleefde zelfs de Sovjet-Unie.

Inderdaad ging het verder met steeds grotere kracht en gevolgen.

Vandaag hebben de ondermijnende campagnes, die voor het eerst vrucht droegen in de oorlog in Vietnam, voor een situatie gezorgd waarbij in toenemende mate de Westerse elites niet meer de morele grondslag van hun eigen samenlevingen accepteren.

 

 


 

Uiteraard leest u meer over de uitvinding van een Palestijns ‘volk’ door de Russische KGB in de recent verschenen tweede druk ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 96: Palestijnse staat, historie. 150 Palestijnse fabels
Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De net verschenen tweede druk is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likud.nl om het verzendadres door te geven

-- Reacties gesloten.